VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Dâng Cả Cuộc Đời

Dâng Cả Cuộc Đời

Rô-ma 12:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/9/2011; 2209 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Phục Vụ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.70 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Đi Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Các Thánh Tử Đạo (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Lòng Biết Ơn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.