VietChristian
VietChristian
nghe.app

Bốn Tấm Lòng

Bốn Tấm Lòng

Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2561 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phép Lạ Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Chuẩn Bị Cho Tương Lai (Mục Sư Bùi Quang Túc)1
3Đi Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Hình Ảnh Hai Gia Đình (Minh Nguyên)1
5Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.