VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Giáo Huấn

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 520 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Dạ Đổi Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
3Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
4Đầu Phục Thay Vì Tự Điều Khiển (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.