VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Giáo Huấn

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 511 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.36 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.41 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Rượu Ngon (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Mỹ Đức Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Rào Chắn Nhút Nhát Và Tuổi Tác (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Ai Yêu Thế Gian? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Gia Phả Nhà Vua (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.