VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

God has a Plan - Chúa có một Chương trình

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/13/2003; 363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.65 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Nhập Thể (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời Cầu Nguyện Của Phao-lô (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Cội Nguồn Bình An (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Đời Sống Thỏa Nguyện (Jean Livingston)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.