VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Ði trên mặt nước

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/12/2003; 411 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.99 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Ði Trong Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, , US1.04 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Chiến Đấu Và Thắng Trận (Pastor Thomas Stebbins)2
3Nhớ Lại (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Tôi Là Ai Mà Dám Ngăn Trở Việc Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.