VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Uy quyền được ủy nhiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/19/2003; 454 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.75 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Bước Ði Trong Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, , US1.30 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Biết Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Người Được Phước: Khó Nghèo & Khóc Than (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.