VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hành trình vào sự xức dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/3/2004; 498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.93 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Xức Dầu Để Tiến Bộ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.