VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Cánh đồng chín vàng giữa những người lạc mất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/15/2004; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.34 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.42 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Miệc Mài Gõ Cửa Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Vũ Khí Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Thành Công (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
5Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.