VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Học Biết Chúa Tin Cậy Một Đấng Không Thay Đổi Trong Một Thế Giới Đầy Đổi Thay

Gia-cơ 1:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/30/2005; 628 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.79 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.