VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Lời hứa cho năm mới: Biến đổi hoàn toàn
Ta làm mới lại hết thảy muôn vật

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/20/2005; 489 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.35 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.