VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chế ngự những tranh chiến trong đời sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/26/2005; 481 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.82 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc.


SốKhách từMới xem
1, , US0.87 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vì Đức Chúa Trời Là Thần Linh (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Biết Ơn Chúa: Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.