VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Thu và chi tiền của theo ý Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/10/2005; 567 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc.


SốKhách từMới xem
1, , US0.81 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Giô-sép Trong Niềm Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
4Người Chết Sống Lại (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
5Tạ Ơn Chúa Trong Gian Nan (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.