VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Ðắc thắng trong cuộc thi đấu của đời sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2006; 561 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.