VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với những thất vọng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/12/2006; 609 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Tiền Bạc và Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Nhờ Đâu Được Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (P2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.