VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Mặc lấy Quyền phép để trở nên hiệu quả

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/4/2006; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.38 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Cai Trị Của Cơ Đốc Nhân (P2) (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Đứng Vững Trong Các Thời Kỳ (P2) (Mục Sư Hồ Vũ)2
3Tôn Vinh Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Tạ ơn - Thái độ của tấm lòng biết ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Những chìa khóa để cầu nguyện có linh nghiệm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.