VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Mặc lấy Quyền phép để trở nên hiệu quả

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/4/2006; 304 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US2.32 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Giữ Đức Tin, Giữ Linh Hồn (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đức Tin và Sự Vô Tín (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sống Gần Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.