VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Những quyết định đổi đời

Thầy Trương Công Đạt
C:11/5/2006; 277 xem
Xem lần cuối 1.91 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
4Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tôi Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.