VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Vì Tiền Thiên Vị

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 774 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Theo Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Hai Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hãy Thức Canh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.