VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Đức Thánh Linh đầy dẫy trong tín nhân
Đức Thánh Linh kiểm soát chúng ta

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/18/2007; 440 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.21 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.26 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Họa Phúc Không Lường (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.