VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Quyền năng bị khước từ
Công việc Đức Thánh Linh bị bóp ngạt bởi tín nhân

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/25/2007; 467 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.