VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Bảy Vì Thần Của Đức Chúa Trời
Những biểu hiện của Sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/22/2007; 437 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.87 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.