VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Bảy Vì Thần Của Đức Chúa Trời
Những biểu hiện của Sự Xức Dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/22/2007; 449 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 13:8:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.