VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đứng dậy mà bước đi

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2007; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.16 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Sự Công Bình Và Phán Xét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Lạc Mất, Chết Mất, Hư Mất (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đức Tin Và Việc Làm (Pastor Đặng Ngọc Quốc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.