VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Chức tế lễ nhà vua (P2)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2007; 277 xem
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Người Mạnh Sức! (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Thực Trạng Nhân Loại (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Sự Lằm Bằm (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
5Mùa Xuân Bất Tận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.