VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Những chìa khóa để cầu nguyện có linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2008; 603 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.92 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Ngẫu Nhiên Hay Thiên Ý (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
3Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Bài Ca Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Những chìa khóa để cầu nguyện có linh nghiệm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.