VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Cầu nguyện chữa lành cho người bệnh
Healing prayers for the sick

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/9/2008; 509 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.85 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Ngu Dại Trong Cựu Ước (Mục Sư Ngô Đình Can)1
2Làm thế nào để liên hệ với người khác cách khôn ngoan thông sáng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Những Bước Của Đức Tin (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Cầu nguyện chữa lành cho người bệnh
Healing prayers for the sick
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.