VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đến gần Ngôi Ơn Phước

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2008; 338 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Sốt Sắng Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
3Khao Khát Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Xin mặc lấy Quyền Phép trên con (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Đến gần Ngôi Ơn Phước (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.