VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Đến gần Ngôi Ơn Phước

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2008; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.76 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.76 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Trở Thành A-rôn Và Hu-rơ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Tiếp Nhận Lời Hứa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Biết Ơn Chúa: Trung Tín Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.