VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Quyền năng Lạ lùng của Lời Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/16/2008; 594 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.90 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Nhịn Nhục Trông Đợi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Yêu Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Giúp Việc Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5In-N-Out (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.