VietChristian
VietChristian
svtk.net

Summer Photo

Những nét của một Hội Thánh Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/9/2009; 517 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.13 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.