VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2010; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.10 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.13 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Phân Xử Tranh Chấp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Con Cháu Thật Của Áp-ra-ham (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Đoàn Tụ Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.