VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Thần Hiểu Biết

Giăng 14:26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/30/2010; 374 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.60 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Vinh Hiển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.65 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Hành Động (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Một người hết lòng tìm kiếm tấm lòng của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Thần Hiểu Biết (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.