VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Có hình thức nhưng không có quyền năng

2 Ti-mô-thê 3:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/24/2010; 824 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Biết Rõ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Hội Thánh Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Chúa, Trở Nên Giống Hình Ảnh Ngài (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)2
5Món Quà Chưa Mở (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.