VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nén Bạc Chúa Giao

Nén Bạc Chúa Giao

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/3/2011; 2225 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.50 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Quyết Không Chịu Ô Uế (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Ánh Sáng Của Sự Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ngươi Yêu Ta Hơn Những Kẻ Này Chăng? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.