VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối

Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối

2 Sa-mu-ên 11:0-18:0; Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/26/2011; 3156 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 11, Thi-thiên 51.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 11, Thi-thiên 51.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thình Lình Ngài Sẽ Đến (Pastor Monica Stenberg)3
2Mưa Xuân Tưới Mát (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đống Đá Hay Đền Thờ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Nảy Mầm (Truyền Đạo Nguyễn Đào Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.