VietChristian
VietChristian
nghe.app

Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối

Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối

2 Sa-mu-ên 11:0-18:0; Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/26/2011; 3155 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.68 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 11, Thi-thiên 51.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 11, Thi-thiên 51.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.72 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giô-sép Đừng Sợ (Mục Sư Ngô Đình Can)4
2Lòng Người (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Thờ Phượng Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.