VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Tạ Ơn Chúa II

Cô-lô-se 1:3-4; Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1, Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1, Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Grace Baptist Church, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.32 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)10
2Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Chìa Khóa Của Mọi Phước Hạnh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giấc Mộng Kinh Hoàng (Mục Sư Lê Văn Thái)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc