VietChristian
VietChristian
svtk.net

Summer Photo

Làm Thế Nào Để Gây Dựng Và Giữ Được Linh Lực (P2)

1 Sa-mu-ên 17:33-37; 2 Cô-rinh-tô 10:6; Giu-đe 1:20-23; Rô-ma 8:26-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/4/2011; 1238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 17, 2 Cô-rinh-tô 10, Giu-đe 1, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 17, 2 Cô-rinh-tô 10, Giu-đe 1, Rô-ma 8.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.