VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Spring Photo

Ngài Tự Bỏ Mình

Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1170 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.14 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.