VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Nhận Ân Huệ Chúa Là Thay Đổi Giá Trị

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2011; 608 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 14.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.