VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Hãy Cầu Như Vầy

Hãy Cầu Như Vầy

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/9/2011; 2711 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.14 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Bài Cầu Nguyện Chung.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.