VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Giê-xu Người Thầy Đích Thực

Giăng 13:1-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/20/2016; 405 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.62 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Soi Sáng Nơi Tối Tăm (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Sống Yêu Thương (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
4Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.