VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Người Giàu - Người Nghèo

Người Giàu - Người Nghèo

2 Cô-rinh-tô 8:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/11/2011; 897 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.07 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 8.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US1.07 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tạ Ơn Chúa Cho Mùa Gặt (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
3Kết Hiệp Với Đấng Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Đa Thần Hay Độc Thần? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Làm Mọi Việc Như Làm Cho Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.