VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Dùng Ân Tứ Để Phục Vụ

1 Phi-e-rơ 4:10
Pastor Doug Kellum
C:1/1/2012; 502 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
5Chọn Lựa Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.