VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Những Mục Tiêu Cho Năm Mới

Những Mục Tiêu Cho Năm Mới

Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/1/2012; 983 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.77 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US1.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Một Hội Thánh Có Hập Lực (Mục Sư Phạm Thanh Vũ)2
3Hương Thơm Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Xuân Đức)2
4Hãy Tỉnh Thức (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Càng Gần Chúa Hơn (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.