VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Hãy Theo Ta

Hãy Theo Ta

Ma-thi-ơ 4:18-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/8/2012; 700 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.29 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.35 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.