VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Người Bạn Đời Đời

1 Sa-mu-ên 20:30-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2011; 973 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 20.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.