VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Người Bạn Đời Đời

1 Sa-mu-ên 20:30-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2011; 918 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Khôn Ngoan (Phần I) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1
2Sống Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
3Sao Con Khóc (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Tình Yêu Bốn Không (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Tình Yêu Chân Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.