VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Từ Chê Bai Đến Đầu Phục

Từ Chê Bai Đến Đầu Phục

Giăng 1:43-51
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/15/2012; 2085 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.