VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Mừng Cho Người Biết Ơn Chúa

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 398 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.48 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Vô Vàn Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.