VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Làm Phẳng Lối Gập Ghềnh

Làm Phẳng Lối Gập Ghềnh

Lu-ca 3:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/18/2011; 1241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.