VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa

Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 779 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.48 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Yêu Thế Gian Hay Yêu Chúa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Mau Mau Thức Dậy! (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.