VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Cùng Làm Việc Với Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:9-16
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/7/2010; 860 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ (Pastor Michael Proud)2
3Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Học bước đi trong Thánh Linh (Phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Một Đặc Tính Cao Trọng Nhất: Tình Yêu Thương (Thầy Mai Tan David)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.